بسته بندی لوکس خرما مضافتی مجتبی بناب

طراحی بسته بندی خرما مضافتی مجتبی بناب

طراحی بسته بندی های مناسب برای خرمای مضافتی با در ظر گرفتن المان های محصول و همچنین مبنا قراردادن سبک های طراحی در کشورهای هدف میباشد که با ارائه طرحی برای بسته بندی در چیدمان و اهداف مارکتینگ مناسب بوذه و با این رویکرد طرحی برای خرمای مضافتی مجتبی بناب طراحی و اجرا شده است که سعی شده کلیه المان های محصولی و بازاریابی برای بازارهای اروپایی در این طرح رعایت شود.

Mojtaba Bonab Mazafati Dates Luxury Packaging Design

The design of suitable packages for the dates of the Mazafati dates with the product elements as well as the design of the design styles in the target countries, which is appropriate by presenting a design plan for packaging in the proper layout and marketing objectives, and with this approach, a design for the dates of Mojtaba Bonab Designed and implemented, all product and marketing elements for European markets have been sought.

  • سفارش دهندهشرکت خشکبار مجتبی بناب
  • تاریخسال ۱۳۹۶
اشتراک گذاری

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید